Skip to content ↓

Akredytowane Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów

LABORATORIUM BADAWCZE TECHNICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU I MATERIAŁÓW

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w KRAKOWIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

KATEDRA INŻYNIERII MASZYN I TRANSPORTU

 

30-059 Kraków,

al. Mickiewicza 30

 

Możliwości badawcze

 

Badania mechaniczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy.

 

Badania nieniszczące wyrobów i materiałów konstrukcyjnych.

 

Badania właściwości fizycznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych.

 

 

Jest jednym z trzech akredytowanych laboratoriów badawczych w Polsce, których wyniki są uznawane przez Transportowy Dozór Techniczny podczas przeprowadzania kontroli specjalnych wyciągów narciarskich i kolei linowych.

Dziedzina i przedmiot badań

 

Wykrywanie nieciągłości i zmiana przekroju metalicznego lin w zakresie średnicy do 60 mm i prędkości od 0,1 do 3,0 m/s

 

Wyznaczanie charakterystyk przetwarzania zestawów defektografów

 

Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie Rm, rzeczywistej siły zrywającej Fm w zakresie do 40kN w temperaturze pokojowej

 

Określanie odporności na odkształcenia plastyczne drutów o średnicy do 5,0 mm, próba skręcania jednokierunkowego oraz próba przeginania dwukierunkowego

 

Pomiary twardości metodą Shore’a i odkształceń elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących

 

Wyznaczanie współczynnika sprzężenia ciernego kół linowych, maksymalny nacisk średni do 2,5 MPa

 

Wykrywanie nieciągłości metodą magnetyczno-proszkową (MT) w materiałach i wyrobach ferromagnetycznych (odlewy, odkuwki, blachy, złącza spawane)

 

Wykrywanie nieciągłości metodą ultradźwiękową (UT)

 

Wyposażenie

 

Głowice magnetyczne serii:GP1 ÷ GP9.


Defektografy serii: Zawada NDT MD120, Zawada NDT 121.

 

Defektoskopy magnetyczne i wyposażenie do badań MT.

 

Defektoskop ultradźwiękowy i wyposażenie do badań UT.


Maszyna wytrzymałościowa Shimadzu AGX-V 100 kN.

 

 

Stopka