Skip to content ↓

O Katedrze

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Katedrze koncentrują się wokół problematyki inżynierii maszyn roboczych, urządzeń przemysłu surowcowego oraz zagadnień dotyczących transportu linowego i wewnątrzzakładowego. Szeroka wiedza i duże doświadczenie pracowników, jak również dobrze wyposażona baza laboratoryjno-badawcza pozwalają na realizację licznych projektów takich jak:

  • Badania laboratoryjne własności materiałów skalnych w aspekcie oceny efektów procesów urabiania, przeróbki i transportu.
  • Dobór i projektowanie zmechanizowanych systemów eksploatacyjnych i elementów urabiających maszyn górniczych.
  • Analiza przyczyn awarii oraz uszkodzeń maszyn i urządzeń górniczych, budowlanych i drogowych wynikających z warunków pracy i obsługi.
  • Badania efektywności i dobór parametrów procesów kruszenia, mielenia, przesiewania i granulowania wibracyjnego.
  • Projekty koncepcyjne, badania symulacyjne i analizy obliczeniowe systemów transportu wewnątrzzakładowego.
  • Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja lin, urządzeń transportu linowego i innych obiektów technicznych, w których stosowane są liny stalowe.
  • Ekspertyzy, badania przemysłowe, diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń, środków transportu oraz konstrukcji cięgnowych i innych obiektów technicznych.

W skład Katedry wchodzi Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów posiadające certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 771. W Katedrze działa również Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny UDT-CERT w metodzie Badania Magnetyczne Lin Stalowych (MTR).

Stopka