Skip to content ↓

Laboratorium Transportu Linowego

LABORATORIUM TRANSPORTU LINOWEGO

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w KRAKOWIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

KATEDRA INŻYNIERII MASZYN I TRANSPORTU

 

30-059 Kraków,

al. Mickiewicza 30


 • Diagnostyka i ocena stanu technicznego elementów urządzeń transportu linowego
 • Badania nieniszczące lin stalowych, taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, cięgien stalowo-poliuretanowych (MTR)
 • Badania nieniszczące obiektów z wykorzystaniem metody wizualnej (VT), penetracyjnej (PT), ultradźwiękowej (UT), magnetyczno-proszkowej (MT)
 • Pomiary magnetometryczne maszyn i urządzeń oraz struktur ferromagnetycznych
 • Badania zjawisk cieplnych w procesie eksploatacji, badania obiektów w paśmie podczerwieni – termowizja
 • Badania zjawisk dynamicznych oddziałujących na człowieka
 • Analizy numeryczne z wykorzystaniem MES w zakresie zagadnień elektromagnetycznych i wytrzymałościowych
 • Pomiar sił ściskających, pomiar masy czujnikiem do 100kN, pomiary sił w linach o średnicy do 16mm
 • Audyty energetyczne dźwigów osobowych i towarowych, rejestracja i analiza ich parametrów energetycznych i eksploatacyjnych

 • System monitorowania stanu taśmy z linkami stalowymi.
 • Manekin Hybrid III  wraz z oprogramowaniem
 • Komora klimatyczna
 • Głowice: GP1 – GP9, GP0, GPfb1, GPb5, GPM6/4(6), GP6/4, głowice segmentowa oraz głowice do badań płaskich cięgien
 • Defektografy; MD120, MD121
 • Twardościomierz Shore’a
 • Maszyna wytrzymałościowa 100 kN
 • Aparatura do badań nieniszczących w metodach UT, MT, PT.
 • Stanowisko do badań współczynnika tarcia.
 • Czujniki siły w zakresie do 200 kN
 • Kamera termowizyjna FLIR P660, T=-40÷+2000°C, f=30Hz wraz z oprogramowaniem FLIR ThermaCAM Researcher
 • Oprogramowanie do analiz numerycznych
 • Defektoskop ultradźwiękowy Sonatest – Sitescan D20+
 • Głowice ultradźwiękowe normalne i kątowe
 • Grubościomierz ultradźwiękowy Metrison SONO M610
 • Warstwomierz Max Control MC-TG15F2
 • Czujnik sił ściskających Megatron model KMB82 K 100KN 0000D
 • Czujnik tensometryczny sił ściskających WOBIT EMS50-100KN
 • Analizator jakości energii Kyoritsu KEW6310.
 • Czujnik sił w linach o średnicy do 16mm - Heening LS1

 • Badania napędów kolei linowych.
 • Badania nieniszczące elementów kolei linowych.
 • Badania współczynnika tarcia tworzyw współpracujących z liną.
 • Badania stanów naprężeń w głównych zespołach maszyn wyciągowych.
 • Badania wytrzymałościowe w zakresie do 100 kN.
 • Badania własności mechanicznych elementów elastycznych.
 • Badania sił w linach urządzeń transportu linowego.
 • Ocena stanu lin nośnych, wyrównawczych, odbojowych.
 • Ocena stanu technicznego linek stalowych przenośnika taśmowego.
 • Ocena cięgien płaskich.
 • Pomiar twardości i odkształceń elementów elastycznych.
 • Wykrywanie wad i uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych.
 • Pomiar podstawowych parametrów pracy układów napędowych.
 • Tworzenie map temperatur z powierzchni badanych obiektów.
 • Analiza rozkładu pół magnetycznych urządzeń z magnetowodami.
 • Analiza stanu naprężenia i odkształcenia konstrukcji.
 • Badania penetracyjne powierzchni odlewów, odkuwek, złączy spawanych itp. w materiałach ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych (np. stopów aluminium, stali austenitycznych), a także w materiałach niemetalicznych (np. ceramicznych).
 • Badania ultradźwiękowe objętościowe elementów konstrukcyjnych w postaci odkuwek (procedura akredytowana PB/06), odlewów, złączy spawanych.
 • Badania magnetyczno-proszkowe połączeń spawanych i zgrzewanych, okuwek, odlewów oraz konstrukcji wykonanych z materiałów ferromagnetycznych (procedura akredytowana PB/07).
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości elementów konstrukcyjnych, pomiary grubości warstw antykorozyjnych (np. cynku), pomiary długości kotw itp.
 • Pomiary zużycia energii oraz parametrów eksploatacyjnych dźwigów osobowych.
 • Pomiary siły w linach o średnicy poniżej 16mm.

Stopka