Skip to content ↓

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Transportowych

LABORATORIUM MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w KRAKOWIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI

KATEDRA INŻYNIERII MASZYN I TRANSPORTU

 

30-059 Kraków,

al. Mickiewicza 30


 • Badania materiałów sypkich w aspekcie możliwości transportowych.
 • Badania współczynnika tarcia w warunkach dużych nacisków i małych
 • prędkości poślizgu.
 • Badania oporów obracania krążników.
 • Badania trwałości krążników.
 • Własności taśm przenośnikowych.
 • Badania efektu centrowania z wykorzystaniem krążników różnej konstrukcji.
 • Badania oporów ruchu modelowego przenośnika zgrzebłowego rurowego.
 • Badania parametrów pracy laboratoryjnego przenośnika taśmowego.

 • Badania kąta oraz współczynników tarcia zewnętrznego i wewnętrznego materiałów sypkich.
 • Badania współczynników tarcia par ciernych (np. stal-guma, poliuretan, aluminium, mosiądz).
 • Badania oporów obracania krążników różnej konstrukcji.
 • Badania trwałościowe krążnika różnej konstrukcji.
 • Badania modułu sprężystości i współczynnika tłumienia taśm przenośnikowych oraz badania zdolności układania się taśm przenośnikowych w nieckę w zakresie temperatur od -30 °C do +50 °C.
 • Badania centrowania biegu taśmy z wykorzystaniem krążnika (np. z płaszczem walcowym, beczkowym, stożkowym).
 • Analiza wpływu parametrów geometryczno-ruchowych i własności materiału sypkiego na opory ruchu modelowego przenośnika zgrzebłowego rurowego.
 • Analiza oporów ruchu taśmy po zestawie krążnikowym.
 • Badania energochłonności transportu taśmowego.
 • Wyznaczenie charakterystyk różnych układów napinania taśmy.

Stopka