Skip to content ↓

Laboratorium Maszyn Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego

Możliwości badawcze

 • Badanie procesu urabiania poprzez frezowanie, struganie, wiercenie, zrywanie i kopanie.
 • Badanie procesu ładowania urobku elementami roboczymi maszyn urabiających.
 • Badanie procesu przejmowania obciążenia przez obudowy zmechanizowane.
 • Badanie urabialności skał i gruntów.
 • Badanie oraz monitoring czystości i stanu oleju hydraulicznego według standardów: ISO 4406, SAE AS4059, NAS 1638 i GOST 17216.
 • Filtracja bocznikowa układów hydraulicznych do żądanej klasy z możliwością usunięcia wody z oleju w stanie niezwiązanym.

Wyposażenie / Aparatura

 • Stanowisko do badania pojedynczych narzędzi urabiających
 • Stanowisko do badania ścierności skał
 • Stanowisko do badania procesu ładowania organami ślimakowymi
 • Stanowisko do wyznaczania wskaźnika skrawalności i bocznego kąta rozkruszenia
 • Maszyna wytrzymałościowa ZD-20
 • Stanowisko do badania wiertarek hydraulicznych i procesu wiercenia obrotowego
 • Komputer pomiarowy do rejestracji i obróbki sygnałów pomiarowych wyposażony w kartę ESAM 3000
 • Analizator do monitorowania czystości i stanu oleju hydraulicznego OPCom
 • Mobilne agregaty filtracyjne FA 016C i UMPC 045

Przykładowe badania / Oferta współpracy

 • Badania oporów urabiania narzędziami skrawającymi również ze wspomaganiem wysokociśnieniowym – pomiar sił, wielkości zużycia, uziarnienia urobku i zapylenia.
 • Badania oporów urabiania narzędziami dyskowymi i skrawającymi również ze wspomaganiem wysokociśnieniowym – pomiar sił, zużycia narzędzi, uziarnienia urobku i zapylenia.
 • Badania fizykomechanicznych własności skał – wyznaczenie wskaźnika ścierności, określenie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie, określenie wytrzymałości na jednoosiowe rozciąganie metodą poprzecznego ściskania – metodą brazylijską i wyznaczenie wskaźnika zwięzłości metodą tłuczenia (Protodiakonowa).
 • Badania procesu ładowania ślimakowymi organami urabiającymi oraz badania oporów ładowania, oporów posuwu i sprawności ładowania.
 • Wyznaczenie wskaźnika skrawalności na podstawie zarejestrowanych sił bocznej, stycznej i docisku oraz wyznaczenie kąta bocznego rozkruszenia skał.
 • Badania parametrów procesu wiercenia i oporów wiercenia.
 • Dobór i projektowanie organów urabiających.
 • Dobór systemów technologicznych do eksploatacji surowców w kopalniach podziemnych.
 • Analiza przyczyn awarii i uszkodzeń maszyn urabiających oraz warunków ich pracy.
 • Opracowanie rozwiązań innowacyjnych maszyn i urządzeń dla udostępniania i eksploatacji minerałów.
 • Badania czystości i stanu oleju hydraulicznego według standardów: ISO 4406, SAE AS4059, NAS 1638 i GOST 17216 oraz pomiary przewodności i przenikalności dielektrycznej.
 • Filtracja bocznikowa układów hydraulicznych z możliwością usunięcia wody z oleju w stanie niezwiązanym.

Stopka