Skip to content ↓

Specjalności

Maszyny Górnicze
 

Specjalność „Maszyny Górnicze” kierowana jest dla studentów studiów stacjonarnych. Absolwenci specjalności przygotowani są do projektowania, konstruowania, budowy i eksploatacji maszyn oraz systemów maszynowych stosowanych w przemyśle surowcowym mineralnych. Kadra naukowo-dydaktyczna z dużym doświadczeniem zapewnia od wielu lat wysoki poziom kształcenia magistrów inżynierów mechaników, których wykształcenie uzyskane w czasie studiów umożliwia zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w działach maszynowych zarówno podziemnych, jak i odkrywkowych zakładów górniczych. Dodatkowo na absolwenta niniejszej specjalności czekają stanowiska pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, projektowych i zakładach produkcyjnych maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego na terenie całego kraju, jak i za granicą. Absolwenci studiów drugiego stopnia mają również możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich oraz na wielu kierunkach studiów podyplomowych.

 

Szczegółowe informacje o specjalności

Maszyny do Robót Ziemnych
i Transportu Bliskiego 

Specjalność „Maszyny do Robót Ziemnych i Transportu Bliskiego” kierowana jest dla studentów studiów stacjonarnych. Absolwenci specjalności przygotowani są do konstruowania, wytwarzania, badania i utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń, a także do prowadzenia remontów i napraw sprzętu związanego z różnymi pracami ziemnymi i dostosowanym do nich transportem. Mieści się w tym szeroki zakres maszyn i urządzeń przeznaczonych do budowy dróg, autostrad, szlaków kolejowych, kanałów ściekowych, fundamentów różnego typu itp. Dotyczy to także kamieniołomów, wyrobisk surowców ceramicznych, całego zakresu eksploatacji surowców mineralnych, systemów odkrywkowych i otworowych. Specjalność obejmuje również maszyny i sprzęt do przebudowy nawierzchni dróg autostrad, mostów, hal, lotnisk itp. Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn, co umożliwia podjęcie pracy w zespołach projektowych producentów maszyn i urządzeń. Dodatkowo na absolwenta niniejszej specjalności czekają stanowiska pracy w ośrodkach naukowo-badawczych i projektowych na terenie całego kraju, jak i za granicą. Absolwenci studiów drugiego stopnia mają również możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich oraz na wielu kierunkach studiów podyplomowych.

 

Szczegółowe informacje o specjalności

Transport Linowy
 

Specjalność „Transport Linowy” kierowana jest dla studentów studiów stacjonarnych. Absolwenci specjalności przygotowani są do projektowania, wytwarzania, budowy, eksploatacji i diagnozowania systemów maszynowych transportu linowego w tym: kolei linowych, wyciągów narciarskich, dźwigów osobowych i towarowych, górniczych wyciągów szybowych, dźwigów budowlanych, dźwignic, podnośników linowych oraz układów odciągów instalowanych w budowlach technicznych takich jak mosty i wszelkiego rodzaju maszty. Przygotowani są również do projektowania i eksploatowania lin pracujących w urządzeniach portowych i na platformach wiertniczych. Potrafią: budować systemy bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego, opracowywać projekty nowych aktów prawnych, przepisów bezpieczeństwa oraz norm technicznych z zakresu transportu linowego. Dodatkowo na absolwenta niniejszej specjalności czekają stanowiska pracy w ośrodkach naukowo-badawczych i projektowych na terenie całego kraju, jak i za granicą. Absolwenci studiów drugiego stopnia mają również możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich oraz na wielu kierunkach studiów podyplomowych.

 

Szczegółowe informacje o specjalności

Inżynieria Mechaniczna w Przemyśle Wydobywczym

Specjalność „Inżynieria mechaniczna w przemyśle wydobywczym” kierowana jest dla studentów studiów niestacjonarnych. Absolwenci specjalności przygotowani są do projektowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, maszyn do przeróbki mechanicznej, transportu poziomego i pionowego, jak również prac projektowych wspomaganych komputerowo. Podkreślenia wymaga również fakt przekazania wiedzy dotyczącej obiektów budowlanych, które mogą powstać jedynie przy wykorzystaniu metod górniczych, np. budowa tuneli komunikacyjnych. Program studiów pozwala na zdobycie zarówno wiedzy z górnictwa, jak i mechaniki i budowy maszyn, co umożliwia podjęcie pracy w zakładach górniczych, zakładach przeróbczych, budowlanych i pokrewnych, a także w zespołach projektowych producentów maszyn i urządzeń. Absolwenci studiów drugiego stopnia mają również możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich oraz na wielu kierunkach studiów podyplomowych.

Stopka